Ro   Ru   En
Bulgaria online
Inregistrare Pentru Turisti Pentru Agentii Grecia online Turcia online Check out Login
Calipso

Regim fara vize in Europa


 

26 Mai 2014.                                                                                                                               or. Chisinau

Recomandări pentru persoanele care planifică să calatoreasca în perioada estivală 2014 in Uniunea Europeana.


În perioada estivală, numărul cetăţenilor moldoveni care preferă să-şi petreacă vacanţa în străinătate creşte considerabil, în acest sens, Poliţia de Frontieră vine cu unele recomandări pentru a evita situaţiile incomode în punctele de trecere ale frontierei de stat, din cauza necunoaşterii regulilor de traversare a hotarului şi a necesităţii deţinerii actelor necesare.

Mai întâi de toate trebuie să verificaţi valabilitatea şi statutul documentului de călătorie, în baza căruia intenţionaţi să traversaţi frontiera de stat, accesând pagina web a Î.S. Registru (www.registru.md), rubrica VERIFICĂ DATE PERSONALE.

În cazul în care planificaţi să mergeţi în călătorie cu copiii, asiguraţi-vă că datele personale ale acestora şi fotografia sunt înregistrate în paşaportul Dumneavoastră şi corespund criteriului de identificare. Această clauză este valabilă pentru copiii ce nu depăşesc vârsta de 16 ani. Totodată, ţinem să menţionăm faptul că, începând cu 01.01.2011, datele copiilor nu se includ în paşapoartele părinţilor, însă acele paşapoarte, care au fost eliberate până la 01.01.2011, cu datele şi fotografiile copiilor incluse, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate a paşaportului.(1) Astfel, Dumneavoastră puteţi traversa frontiera de stat fără careva impedimente, indiferent de sectorul de frontieră traversat sau de ţara de destinaţie aleasă.

Copiii, care deţin paşapoarte personale, până la împlinirea vârstei de 18 ani pot călători însoţiţi de unul dintre reprezentanţii legali, fără acordul celuilalt. Acordul vizat notarial al ambilor reprezentanţi legali este necesar doar în cazul emigrării autorizate, cu aplicarea însemnărilor corespunzătoare în paşaport.(2) Minorul care este căsătorit, traversează frontiera de stat fără însoţitor şi fără declaraţie de la reprezentantul legal. (3) În asemenea cazuri, sugerăm să deţineţi şi certificatul de căsătorie.

Dacă aţi planificat o călătorie peste hotare pentru copiii Dumneavoastră, cu vârstă de până la 18 ani cu ÎNSOŢITORI împuterniciţi de Dumneavoastră, Poliţia de Frontieră Vă reaminteşte următoarele reguli prevăzute de Lege: „Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal, a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Însoţitorul poartă răspundere pentru viaţa şi sănătatea minorului”. În acest context, responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vârstă de până la 18 ani, care au ieşit din ţară, sunt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali, în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor, desemnaţi în procură.(4)

La fel, reprezentanţi legali se consideră şi TUTORII. Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, iar curatela se stabileşte asupra copiilor în vârstă de la 14 la 18 ani. Tutela şi curatela se întocmeşte de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului scris al autorităţii tutelare.(5) La traversarea frontierei de stat, poliţiştii de frontieră vor cere să prezentaţi şi documentul de instituire a tutelei în original.

În acest sens, Vă rugăm, ca în momentul autentificării la Biroul Notarial al declaraţiei de împuternicire a însoţitorului, să Vă asiguraţi că anume această persoană se va prezenta împreună cu minorul, cu declaraţia şi cu actele de călătorie personale şi ale minorului, în punctul de trecere a frontierei de stat, la data menţionată.

Aceste acţiuni sunt necesare angajaţilor Poliţiei de Frontieră pentru a verifica valabilitatea actelor şi, ulterior, introducerea însemnărilor corespunzătoare în baza de date a Sistemului Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră. Pentru mai multe detalii, în cazul traversării frontierei împreună cu copiii, consultaţi rubrica TRAVERSARE MINORI, amplasată pe pagina oficială a Poliţiei de Frontieră.
Persoanelor care beneficiază de regim de mic trafic între România şi Republica Moldova, la traversarea hotarului în ambele direcţii se recomandă de prezentat paşaportul însoţit de permisul de mic trafic, deoarece în acest caz cetăţenilor români, în paşaport nu li se va aplica ştampila de traversare a hotarului.(devil) În caz contrar, cetăţenii vor fi supuşi procedurilor generale de efectuare a controlului la trecerea frontierei, va fi aplicată ştampila în actele de călătorie. (7)

În conformitate cu Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei, cetăţenii Republicii Moldova şi ai Ucrainei, având reşedinţă permanentă în raioanele administrative de frontieră trec frontiera de stat în mod simplificat, pe jos, cu biciclete, cu transport particular, prezentând paşapoartele cu inscripţia organelor de stat care confirmă reşedinţa permanentă. Trecerea frontierei de stat în mod simplificat se efectuează prin punctele de trecere în limita raionului administrativ de reşedinţă.

În cazul în care sunteţi posesor al actului de călătorie al altui stat (beneficiaţi de pluralitatea de cetăţenii), Poliţia de Frontieră Vă recomandă, la traversarea hotarului să prezentaţi paşaportul respectiv (de exemplu, cel românesc) şi un act de identitate eliberat de autorităţile Republicii Moldova. Documentul moldovenesc va servi ca dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi Vă va scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de şedere.(9) Totodată, acest fapt va permite micşorarea timpului de aşteptare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat şi, evident, va crea condiţii favorabile pentru cetăţeni la traversare.

Referitor la traversarea frontierei de stat cu mijloacele de transport, Poliţia de Frontieră reaminteşte despre obligativitatea respectării Regulamentului circulaţiei rutiere şi a tuturor actelor normative referitoare la această tematică. În condiţiile legale, la traversarea frontierei de stat cu mijlocul de transport, conducătorul necesită să posede şi, la cererea poliţistului de frontieră, este obligat să înmâneze pentru control permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria/subcategoria din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, eliberat pe numele acestuia în modul stabilit ori certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului însoţit de un alt document (procură, mandat, contract de comodat ş.a.) ce atestă dreptul la utilizarea lui, precum şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde, valabilă pentru ţara de tranzit şi destinaţie.

De asemenea, Vă sugerăm să fiţi atenţi la statutul certificatului de înmatriculare pentru mijlocul de transport, deoarece certificatul de înmatriculare provizoriu permite folosirea mijlocului de transport doar pe teritoriul Republicii Moldova.(10) Atragem atenţia că se interzice autorizarea trecerii frontierei de stat a mijloacelor de transport în lipsa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă. (11)

Vă reamintim că din data de 28 aprilie 2014, cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor biometrice, beneficiază de un regim liberalizat de vize cu statele membre ale UE/Schengen şi anume: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Bulgaria, Cipru, Croaţia, România, Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein, excepţie: Marea Britanie şi Irlanda.

Însă, pentru a evita unele dificultăţi la intrarea în spaţiul respectiv, Poliţia de Frontieră recomandă să fie respectate cu stricteţe condiţiile de intrare în statele indicate, cum ar fi: deţinerea actului de călătorie valabil (biometric, non-biometric cu viză sau actul de călătorie al altui stat acceptat de ţara de destinaţie), justificarea obiectului şi condiţiilor şederii şi dispunerea de mijloace de întreţinere suficiente, atât pentru durata şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine, precum şi alte cerinţe, care demonstrează legalitatea intrării şi deplasării în spaţiul UE/Schengen. Informaţia mai detaliată, la acest capitol, poate fi vizualizată pe pagina oficială a Poliţiei de Frontieră, la rubricile:

REGIM FĂRĂ VIZE ÎN EUROPA (http://www.border.gov.md/index.php/ro/novisa),

GHIDUL TĂU PENTRU LIBERA CIRCULAŢIE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (http://www.border.gov.md/index.php/ro/visaeu).

Dacă în timpul pregătirilor pentru plecare în străinătate, nu sunteţi siguri care sunt actele necesare traversării frontierei de stat, nu ezitaţi să contactaţi Linia Verde a Poliţiei de Frontieră: +373(22) 259-717 sau Linia Fierbinte: +373(22) 259-675, precum şi să adresaţi întrebările Dumneavoastră pe pagina electronică a instituţiei.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi Vă dorim călătorii plăcute.

_________________________________________________________________  
1. Legea nr.273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, art.2.
2. HG nr.125 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova din 18.02.2013, art.136.
3. Codul Civil al RM, art.20, alin.(2).
4. Legea nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în RM, art.1, alin.(2),(3),(4).
5. Codul Familiei al RM, art.142.
6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră.
7. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, art.23, alin.(1).
8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere ale frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră.
9. Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, art.84 alin.(2).
10. HG nr.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, art.9,10,11.
11. HG nr.763 din 02.07.2007 cu privire la unele măsuri de realizare a controlului asupra asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă, p.2.

 


Copyright © Calipso. All rights reserved.   
To Top!